červenec 20, 2024
Sponsored byLogo GNOME TECHNOLOGY


Logo KUBA GURECKÝ

Rozhovor s motocyklovou závodnicí Robertou Ponziani

ALPE ADRIA BRNO PAIMG 8205

Rozhovor s italskou motocyklovou závodnicí Robertou Ponziani / Intervista con la pilota motociclistica Roberta Ponziani. / Interview with motorcycle racer Roberta Ponziani

 

Jak dlouho závodíš na motorce a jak jsi se k tomu dostala?

Začala jsem ve 9 letech s minibiky, náhodou jsem se dostala k dráze, chtěla jsem to vyzkoušet a od té doby to všechno začalo.

 

Na jaké motorce jsi začínala?

Minimoto Polini 910

 

Jak tvoje kariéra pokračovala?

Závodila jsem mnoho let v italském mistrovství minimoto a evropském šampionátu. V roce 2016 jsem přešla na velká kola, nejprve v Trofeo Yamaha R3, poté v Women‘ s European Championship a v italském ženském mistrovství SSP300.

 

ALPE ADRIA BRNO NEIMG 0361

 

A tvoje největší úspěchy?

V roce 2014 jsem vyhrála italské mistrovství minimoto a dvakrát jsem skončila na druhém místě v evropském šampionátu minimoto v letech 2013 a 2014. V roce 2016 jsem přešla na velká kola, vyhrála jsem v kategorii žen Yamaha R3 Cup, čtyřikrát skončila třetí v Women‘ s European Championship a vyhrála jsem italské ženské mistrovství SSP300

 

Teď jezdíš evropský ženský pohár,  jak se ti tento seriál líbí?

Je to nádherný šampionát a každý rok stoupá úroveň.

 

WEC měl letos zastávku i v Brně. Jak se ti líbí brněnský okruh?

Brno je ve mé Top3 oblíbených tratí, velmi podobná Mugellu, škoda asfaltu!

 

Závodíš v týmu Roc’N’Dea. Jaký je tvůj týmový šéf Alex de Angelis?

Alex je dobrý šéf, umí dávat správné rady, má velké zkušenosti jako jezdec.

 

Jaké máš plány do budoucna?

Příští rok bych chtěla zúčastnit se prvního světového šampionátu žen, který se bude konat současně se Superbike! Hledám sponzory, abych to mohla uskutečnit!

 

ALPE ADRIA BRNO NEIMG 9943

 

Quanto tempo gareggi in moto e come ci sei arrivata?

Ho iniziato a 9 anni con le Minimoto,ho iniziato per caso passando davanti ad una pista, ho voluto provare e da lì è partito tutto.

 

Su quale moto hai iniziato?

Minimoto Polini 910

 

Come è proseguita la tua carriera?

Ho corso tanti anni nel civ minimoto e nell’europeo, nel 2016 sono passata alle ruote alte, prima nel trofeo Yamaha R3, poi nel Women’sEuropean Championship e nel Civ Femminile SSP300

 

E i tuoi successi più grandi?

Nel 2014 ho vinto il civ minimoto e mi sono classificata due volte al secondo posto nell’europeo Minimoto nel 2013 e 2014. Nel 2016 sono passata alle ruote alte, sono arrivata prima nella categoria femminile R3 Cup, 4 volte terza nel Women’sEuropean Championship e ho vinto il Civ Femminile Ss300.

 

Ora stai gareggiando nel Campionato Europeo Femminile, come ti piace la serie?

È un bellissimo campionato e ogni anno il livello si alza sempre di più.

 

Il WEC ha fatto tappa quest'anno anche a Brno. Come ti piace il circuito di Brno?

Brno è entrata nella mia top 3 di piste preferite, molto simile al Mugello, peccato per l’asfalto!

 

Gareggi nella squadra Roc’N’Dea. Com'è il tuo capo squadra, Alex de Angelis?

Alex è un buon capo, sa dare i consigli giustiavendo tanta esperienza come pilota.

 

Quali sono i tuoi piani per il futuro?

Il prossimo anno vorrei partecipare al primo mondiale femminile, che si correrà in concomitanza con la superbike! Sto cercando sponsor per renderlo possibile!

 

How long have you been racing and how did you start?

I started at the age of 9 with Minimoto. It happened by chance as I passed by a track, and I wanted to try it. Everything started from there.

 

ALPE ADRIA BRNO NEIMG 0223

 

What kind of bike did you start with?

Minimoto Polini 910

And how did your career continue?

I raced for many years in the Minimoto Italian Championship and the European Championship. In 2016, I switched to high wheels, first in the Yamaha R3 Trophy, then in the Women's European Championship and the Italian Women's Championship in the SuperSport 300 category.

And your greatest achievements?

In 2014, I won the Minimoto Italian Championship and secured second place twice in the European Minimoto Championship in 2013 and 2014. In 2016, I moved to high wheels, achieving first place in the Women's R3 Cup category, finishing third four times in the Women's European Championship, and winning the Italian Women's SuperSport 300 Championship.

Now you are racing in the Women‘ s European Championship, how do you like the series?

It's a beautiful championship, and every year the level keeps risik

The WEC also had a stop in Brno this year.  How do you like the Brno circuit?

Brno has entered my top 3 favorite tracks, very similar to Mugello, except for the asphalt!

You race for the Roc'N'Dea team. How is your team boss Alex de Angelis?

Alex is a good team manager; he knows how to give the right advice, having a lot of experience as a rider.

What are your plans for the future?

Next year, I would like to participate in the first Women's World Championship, which will run concurrently with the Superbike championship! I am looking for sponsors to make it possible!